Toate lucrările de diplomă efectuate în cadrul disciplinei și referatele solicitate în cursul anului universitar sunt verificate pentru plagiat. Evaluarea se face prin trei metode:

1.  Verificarea inițială se face pe site-ul plag.ro, util pentru detectarea unor probleme evidente precum copierea de text din surse web, din cărți și articole în limba română etc. 

2. În cazul unor suspiciuni de plagiat, chiar dacă raportul de pe plag.ro nu este sugestiv, se va realiza o evaluare mai complexă, ce include traducerea automată a textului utilizând programe precum google translate și deepl translator, urmate de inserarea textului într-un program specializat (Turnitin).

3. Indiferent de rezultatele celor două metode, anumite fragmente din lucrare vor fi evaluate prin verificarea corespondenței cu sursele bibliografice originale, motiv pentru care este obligatorie adăugarea în folderul corespunzător de pe Drive a tuturor resurselor bibliografice utilizate, în format pdf, având titlul documentului în formatul următor:

- prim autor, titlu lucrare an (recomandat pentru stilul de referențiere Harvard, dar poate fi utilizat pentru orice stil)  (Popescu I, Endodonție, 1996.pdf)     sau

- număr referință în text, prin autor, titlu lucrare an (recomandat pentru stilul Vancouver)   (1, Popescu I, Endodonție, 1996.pdf)

ATENȚIE: acesta este doar modul de scriere a titlului pdf-ului în folder. Referințele în text se notează conform stilului de referințe utilizat.