Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București

Facultatea de Medicină Dentară   

Disciplina de Medicină Legală și Bioetică                                                                               

        Șef de disciplină

______________

 

REZUMAT

al lucrării de licență intitulată

”titlul lucrării”

 

            Prezenta lucrare urmărește _____ (se precizează scopul și obiectivele lucrării)

            Lucrarea este structurată în ___ capitole repartizate în două părți, una generală, reprezentată de primele ____capitole și una specială, reprezentată de ultimele ___ capitole.

            Primul capitol, ”______”, prezintă, la modul general, _______.

            Al doilea capitol, ”______”, prezintă _______.

            În partea specială, s-a realizat un studiu de ________ (se face o succintă descriere a materialelor și metodelor).

            Principalele rezultate ale studiului au fost ___________ (se face o succintă prezentare a rezultatelor)

            Principalele concluzii ale studiului sunt ____________

 

Absolvent

___________

Îndrumător științific,   

Dată