Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București

Facultatea de Medicină Dentară   

Disciplina de Medicină Legală și Bioetică                                                                               

        Șef de disciplină

______________

 

REFERAT

al lucrării de licență intitulată

”titlul lucrării”

 

Lucrarea de licență cu titlul ”________”, realizată de absolventul ________ urmărește __________.

            Lucrarea este structurată în ___ capitole repartizate în două părți, una generală, reprezentată de primele ____capitole și una specială, reprezentată de ultimele ___ capitole.

            Primul capitol, ”______”, prezintă, la modul general, _______.

            Al doilea capitol, ”______”, prezintă _______.

            În partea specială, s-a realizat un studiu de ________ (se face o succintă descriere a materialelor și metodelor).

            Principalele rezultate ale studiului au fost ___________ (se face o succintă prezentare a rezultatelor)

            Principalele concluzii ale studiului sunt ____________

            Lucrarea de licență cu titlul ________ elaborată de absolventul ____________________ are o succesiune logică a capitolelor, un mod de abordare original și complex, fiind îmbinate aspectele teoretice cu cele practice și întrunește cu certitudine exigențele unei astfel de lucrări. Nu au fost constatate elemente înalt sugestive pentru plagiat, absolventul depunând la dosar o declarație antiplagiat.

Propun calificativul maxim.

Îndrumător științific,   

Dată