ORDIN nr. 1.196 din 16 octombrie 2013 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București, a componențelor nominale ale comisiilor de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș și Craiova, precum și a modului de funcționare a acestor comisii

Modul de funcționare a Comisiei superioare medico-legale din
cadrul Institutului Național de Medicină Legală
"Mina Minovici" București
1. Comisia superioară medico-legală reprezintă autoritatea științifică supremă în domeniul medicinei legale și își desfășoară activitatea în cadrul Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București prin ședințe de lucru convocate de președintele acestei comisii.
2. Ședințele de lucru se pot desfășura numai în prezența a cel puțin două treimi din membrii permanenți ai Comisiei superioare medico-legale.
3. Membrii Comisiei superioare medico-legale care au participat la elaborarea avizului comisiei de avizare și control al actelor medico-legale nu pot participa la dezbaterile din cadrul ședinței în legătură cu speța respectivă și nici nu vor semna avizul elaborat.
4. Calitatea de membru al Comisiei superioare medico-legale este incompatibilă cu calitatea de expert recomandat.
5. Avizul Comisiei superioare medico-legale se elaborează contra cost.
6. Comisia superioară medico-legală se poate pronunța prin aviz asupra documentelor medico-legale întocmite în cazul examinărilor medico-legale efectuate în cazul persoanelor și al cadavrelor umane ori al fragmentelor de cadavru.
7. Comisia superioară medico-legală nu se poate pronunța prin aviz asupra veridicității științifice a investigației ADN, care este expertiză de strictă specialitate efectuată în cadrul instituției medico-legale, urmând ca în situația în care se dispune un astfel de aviz comisia să menționeze dacă a fost sau nu respectată metodologia de lucru și să recomande efectuarea unei alte investigații ADN în altă instituție de specialitate, pentru compararea rezultatelor.
8. Comisia superioară medico-legală nu poate elibera un aviz în absența existenței în cazul respectiv a unui aviz formulat de către comisia de avizare și control al actelor medicale competentă teritorial.
9. În situația spețelor în care există suspiciunea culpei medicale cu privire la modul în care a fost acordată asistența medicală, prezența medicului care a întocmit referatul de specialitate la ședința Comisiei superioare medico-legale în care se dezbate cazul respectiv este obligatorie.
10. Avizul elaborat de către Comisia superioară medico-legală trebuie să fie semnat și parafat de către toți membrii care au participat la analiza cazului respectiv.
11. În situațiile în care există puncte de vedere diferite asupra unui caz analizat, acestea vor fi formulate, semnate și parafate sub formă de opinie separată în avizul elaborat de comisie.
12. Avizul Comisiei superioare medico-legale trebuie eliberat în cel mai scurt timp de la data solicitării. Trimiterea acestuia la organul judiciar care l-a solicitat se realizează în cel mult 40 de zile de la înregistrarea la Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București. De asemenea, acesta poate fi remis în copie următorilor solicitanți:
a) partea interesată, contra cost;
b) Ministerul Sănătății;
c) comisiile de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis de la nivelul direcțiilor de sănătate publică teritoriale;
d) Colegiul Medicilor din România și consiliile județene ale acestuia.
13. Ședințele Comisiei superioare medico-legale nu sunt publice.
14. Exemplarele în copie ale avizelor elaborate de către Comisia superioară medico-legală sunt arhivate împreună cu documentele aferente în cadrul Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București pe perioada de timp stabilită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
15. Accesul la arhiva Comisiei superioare medico-legale este posibil numai cu aprobarea directorului Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București.

Anexa nr. 4

Modul de funcționare a Comisiei de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București și a comisiilor de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș și Craiova
1. În cadrul fiecărui institut de medicină legală funcționează câte o comisie de avizare și control al actelor medico-legale.
2. Comisia de avizare și control al actelor medico-legale, denumită în continuare Comisie de avizare și control, evaluează din punct de vedere științific, cu respectarea competenței teritoriale și la solicitarea organelor judiciare, documentele întocmite în cadrul institutului respectiv de medicină legală.
3. Comisia de avizare și control își desfășoară activitatea sub forma ședințelor de lucru convocate de președintele comisiei.
4. Calitatea de membru al Comisiei de avizare și control este incompatibilă cu calitatea de expert recomandat.
5. Comisia de avizare și control se poate pronunța prin aviz asupra documentelor medico-legale întocmite cu ocazia examinărilor medico-legale efectuate în cazul persoanelor, cadavrelor umane ori al fragmentelor de cadavru.
6. Avizul Comisiei de avizare și control se elaborează contra cost.
7. Comisia de avizare și control nu se poate pronunța prin aviz asupra veridicității științifice a investigației ADN, care este expertiză de strictă specialitate efectuată în cadrul instituției medico-legale, urmând ca în situația în care se dispune un astfel de aviz comisia să menționeze dacă a fost sau nu respectată metodologia de lucru și să recomande efectuarea unei alte investigații ADN în altă instituție de specialitate, pentru compararea rezultatelor.
8. Comisia de avizare și control nu poate elabora un aviz dacă în speța respectivă a fost elaborat avizul Comisiei superioare medico-legale.
9. Avizul elaborat de către Comisia de avizare și control trebuie să fie semnat și parafat de către toți membrii care au participat la analiza cazului respectiv.
10. În situațiile în care există puncte de vedere diferite asupra unui caz analizat, acestea vor fi formulate, semnate și parafate sub formă de opinie separată în avizul elaborat de comisie.
11. Avizul Comisiei de avizare și control trebuie eliberat în cel mai scurt timp de la data solicitării, trimiterea acestuia la organul judiciar care l-a solicitat urmând a fi realizată în cel mult 40 de zile de la înregistrarea la Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București a actului prin care a fost dispus. Acesta poate fi remis în copie și următorilor solicitanți:
a) partea interesată, contra cost;
b) Ministerul Sănătății;
c) comisiile de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis de la nivelul direcțiilor de sănătate publică teritoriale;
d) Colegiul Medicilor din România sau consiliile județene ale acestuia.
12. Ședințele Comisiei de avizare și control nu sunt publice
13. Exemplarele în copie ale avizelor elaborate de către Comisia de avizare și control și transmise organelor judiciare sunt arhivate împreună cu documentele aferente în cadrul institutelor de medicină legală teritoriale pe perioada stabilită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
14. Accesul la arhiva Comisiei de avizare și control este posibil numai cu aprobarea directorului Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București.