Ghid de utilizare Google Drive

În momentul în care veți fi acceptați pentru a vă faceți lucrarea de diplomă în cadrul Disciplinei, veți primi acces la un folder pe google drive, pe care veți avea acces cu emailul instituțional. Aici sunt cinci foldere, care trebuie completate după cum urmează:

(1) Bază de date - în care vor fi incluse bazele de date ale lucrării;

(2) Lucrare de diplomă - în care vor fi introduse lucrarea de diplomă în format doc (document unic) și la sfârșit în format pdf. Atenție - documentul trebuie să aibă întotdeauna referințele, formatate corespunzător și trebuie scris cu diacritice;

(3) Materiale bibliografice - unde se introduc toate materialele bibliografice utilizate, numele fiind de forma: Nume Prim Autor_Titlu_An. Documentele fizice utilizate (ex. cărți de la bibliotecă) - se scanează/pozează, titlul ia forma anterioară cu mențiunea că, dacă sunt mai multe pagini - se numerotează - ex. Nume Prim Autor_Titlu_An_p1, sau p1-4, sau p1, p3, p5-7. Paginile web se salvează ca pdf sau html (nerecomandat), cu denumirea SiteWeb_Titlu articol.

(4) Materiale pentru partea specială - sunt incluse toate documentele utilizate pentru partea specială inclusiv radiografii, formulare web (salvate ca pdf, etc).

(5) Prezentare - în format ppt sau google slides