Lucrări de doctorat

În cazul în care doriți să vă înscrieți la doctorat în cadrul disciplinei, va trebui să aveți în vedere următoarele:

 1. înscrierea la doctorat este dependentă de avizul coordonatorului. Aceasta va fi acordat doar dacă (condiții ce trebuie îndeplinite cumulativ):
  1. candidatul cunoaște bine limba engleză;
  2. candidatul este capabil de a dezvolta un temă originală de studiu, inclusiv obținerea unei cazuistici relevante;
  3. candidatul dovedește capacitate de publicare științifică, dovedită prin studii publicate în jurnale de specialitate/prezentări la conferințe internaționale de specialitate. Alternativ, candidatul poate solicita includerea în proiecte/studii ale disciplinei, pentru a fi evaluat. Acest lucru trebuie să se întâmple cu minim 6 luni anterior momentului în care poate fi depus dosarul (lunile iunie-iulie)
 2. numărul de locuri este limitat, el fiind de regulă mult mai mic decât numărul de solicitări. Avizul este primit de toți candidații care îndeplinesc condițiile anterior menționate, dar acest lucru nu înseamnă că sunt acceptați automat la doctorat, în acest sens existând un concurs, conform metodologiei aprobate anual de către școala doctorală
 3. doctoratul se finalizează în maxim 4 ani, dintre care maxim 3 sunt alocați finalizării tezei și publicării rezultatelor, ultimul an fiind necesar pentru susținere. Nu se acceptă întârzieri. Nu se aprobă prelungirea doctoratului decât pentru condiții obiective 
 4. indicatorii de rezultat sunt (raportat la anul 2020): 1 articol ISI cu factor de impact de peste 0,5 și 2 articole Pubmed, în calitate de prim autor, din rezultatele tezei de doctorat (exclusiv prezentări de caz, scrisori către editor, reviewuri nesistematizate, conference proceedings)
 5. detalii despre modul de redactare, referențiere etc - în meniurile referitoare la lucrările de diplomă