AVIZ

ÎNDRUMĂTOR ȘTIINȚIFIC

 

 

 

DECLARAȚIE

 

 

            Prin prezenta, subsemnatul(a)_____________________________________________, declar că Lucrarea de licență, cu titlul____________________________________________

__________________________________________________________________________,

este scrisă de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate.

De asemenea, declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe internet, sunt indicate în lucrare, cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului:

  • Toate fragmentele de text reproduse exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele și dețin referința precisă a sursei;
  • Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori deține referință precisă;
  • Rezumarea ideilor altor autori deține referința precisă la textul original.

 

 

 

 

 

DATA:                                                                                             SEMNĂTURA: