Anunțuri

Examene online

by Sorin Hostiuc -

Având în vedere modificarea modului de desfășurare a  cursurilor și metodologia specifică de examinare, aprobată de către senatul universitar, vă aducem la cunoștință că examenul final va fi scris, constând în 25 grile/20 minute, examenul fiind dat pe o platformă online. Nota finală va fi reprezentată de nota de la examenul grilă, la care vor putea fi adăugate maxim 1,5 puncte pentru activități online (referate, răspunsuri la chestionare,   teste, etc). 

De asemenea, pentru a facilita identificarea voastră, vă recomandăm să vă faceți conturi noi, cu adresele de email instituționale. Examenul va putea fi dat doar pe către cei care au adrese de email instituționale, conform hotărârii senatului universitar.

În luna mai vor fi realizate o serie de simulări pentru a se stabili platforma pe care vor fi date examenele (moodle - elearnmed sau google meet). Participarea la simulări este obligatorie, pentru a se putea testa încărcarea serverului cu un număr maxim de participanți (ce se va întâmpla în cursul examenului online). 


Conturi email

by Sorin Hostiuc -

Pentru a facilita identificarea voastră, vă recomandăm să vă faceți conturi noi, cu adresele de email instituționale (logare cu google account - se trec emailul si username-ul de pe umfcd.ro). 

Pentru cei care nu doresc acest lucru, rog șefii de serie să facă liste cu nume, prenume, grupă și email, pentru a putea fi realizată identificarea corespunzătoare în sistem, în momentul de față unii utilizatori înlocuind numele cu prenumele și invers sau utilizând nick-name-uri


Cursuri online

by Sorin Hostiuc -

Având în vedere situația creată de pandemia COVID-19, cursurile de Medicină Legală și Bioetică se vor desfășura, până la o dată ulterioară ce va fi stabilită de conducerea UMF Carol Davila, doar online, pe site-ul elearnmed.ro 

În acest sens, pe site, în modulele corespunzătoare, sunt deja încărcate toate cursurile de medicină legală și bioetică precum și lucrările practice de bioetică, urmând ca în săptămânile următoare să fie încărcate materiale adiționale, inclusiv teste.

Prezența se va face pe baza log-urilor de utilizator, care permit vizualizarea cursurilor citite, a chestionarelor completate, a testelor realizate, etc. Toate activitățile de pe site sunt obligatorii pentru toți studenții.
De asemenea, adițional, fiecare student va trebui să facă un referat, pe baza indicațiilor din modulul corespunzător. Tema referatului  va fi propusă de către fiecare dintre voi, urmând a fi trimisă  pe adresa de email sorin.hostiuc @ umfcd. ro pentru confirmare (că intră în curriculă, că nu a mai fost selectată de către altcineva, etc), referatele contând, împreună cu activitatea online, la nota finală, pe baza unui algoritm care va fi stabilit ulterior, prin consultare cu șefii de serie.

Older topics...