Cursuri disponibile

Medicină Legală 2020-2021, Semestrul 2

Medicină Legală 2020-2021, Semestrul 2

Cursul de Medicină Legală pentru studenții din anul 4, Facultatea de Medicină Dentară

Medicină Legală 2020-2021

Medicină Legală 2020-2021

Cursul de Medicină Legală pentru studenții din anul 4, Facultatea de Medicină Dentară

Nu se mai pot face înscrieri. Pentru studenții care vor efectua cursul în semestrul II există un modul distinct

Bioetică, Rezidenți, Iunie 2021
Ioana Diaconescu

Bioetică, Rezidenți, Iunie 2021

Cursul de bioetică pentru medicii rezidenți, Centrul Universitar București, iunie 2021.

Examen: 14.06.2021

Bioetică 2020-2021
Ioana Diaconescu

Bioetică 2020-2021

Cursul de Bioetică pentru Studenții de Anul 5 Medicină Dentară

Etică și integritate academică 2020-2021
Ioana DiaconescuOana-Maria Isaila

Etică și integritate academică 2020-2021

Cursul opțional de etică și integritate academică

Curs Postuniversitar Medicină Legală Clinică

Curs Postuniversitar Medicină Legală Clinică

Curs postuniversitar, adresat studenților, rezidenților și specialiștilor de medicină legală

Lector: Prof.Univ.Dr. Sorin Hostiuc

Cursul va avea loc în perioada 16.11-21.11.2020. Detalii aici

Patologie medicolegală

Patologie medicolegală

Cursul dorește să prezinte patologii medico-legale, descriptiv.


Anunțuri pe site

Locuri doctorat

de către Sorin Hostiuc-

În cursul anului universitar 2021-2022 au fost scoase în cadrul disciplinei trei locuri la doctorat, pe domeniul Medicină.

Metodologia de concurs poate fi descărcată aici

Doritorii pot primi detalii suplimentare la sediul disciplinei

Modul Rezidențiat Bioetică

de către Sorin Hostiuc-

Cursul se va desfășura în perioada 2-14 iunie, online.

Link-urile de acces sunt:

 • pentru medicii rezidenți medicină generală și farmacie, ale căror nume începe cu A-L: meet.google.com/qsc-dhee-rjb
 • pentru medicii rezidenți medicină generală și farmacie, ale căror nume începe cu M-Z: meet.google.com/zzy-buxm-wik
 • pentru medicii rezidenți stomatologie: meet.google.com/zkp-kgca-iwj
 • Primul curs va fi pe data de 2 iunie, la ora 9.00.

Examenul va fi luni, 14.06.2021, la ora 9, utilizându-se platforma Google forms. Link-urile de acces vor fi puse în dimineața zilei de 14.06.2021 pe elearnmed.ro

 

 

Medici Rezidenți Titu Maiorescu

de către Sorin Hostiuc-

Până la clarificarea aspectelor procedurale și metodologice, medicii rezidenți de la Titu Maiorescu nu se pot înscrie la modulele de bioetică desfășurate la INML. Sperăm ca această problemă să fie rezolvată în săptămânile următoare.

Vă vom ține la curent.

Stagiu de Bioetică Rezidenți

de către Sorin Hostiuc-

Având în vedere numărul extrem de mare de înscrieri, începând cu data de 22.03.2021 vor fi acceptate strict cererile medicilor rezidenți din ultimul an

Anunț Modul Bioetică medici rezidenți

de către Sorin Hostiuc-

Următorul stagiu de Bioetică pentru medicii rezidenți se va ține în perioada 01.06.2021-14.06.2021.

Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr. Hostiuc Iulian Sorin.

Înscrierile se fac în perioada 15.03.2021-31.03.2021,  personal, de pe adresa de e-mail instituțională – UMFCD (cea care se termină cu  @rez.umfcd.ro). Ca excepție, medicii rezidenți de la alte universități pot utiliza adresa de email atașată respectivei universtități sau o adresă de email cu formatul prenume.nume@gmail.com (care poate conține și alte numere sau caractere, dar numele și prenumele trebuie să fie prezente în această ordine pentru a se putea utiliza adresa și pentru examen).

Actele necesare (și obligatorii) pentru inscriere,  mai jos menționate, se trimit pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro încărcate într-un singur fișier.

Ele vor fi trimise la DSP pentru a fi verificate, iar în baza lor se va elibera repartiția  de efectuare a stagiului.

Dacă dosarul va fi trimis incomplet (ex: lipsă acord întrerupere)  nu se va elibera repartiția de stagiu de la DSP.

Fiecare email prin care se solicită înscrierea (fiind luate în considerare doar cele primite în perioada menționată mai sus) va primi confirmare de primire în cel mult 7 zile. Dacă este depășit acest interval, vă rugăm să sunați pentru confirmare de primire la secretariatul disciplinei (031.42.30.719).

Actele necesare  la înscriere (obligatorii):

A.Rezidentii cu domiciliul în Romania depun:

 1. copie  după prima pagină a carnetului de rezident;
 2.  acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie);
 3. cererea tip completată.

B. Rezidentii cu domiciliul în Romania care nu au carnet de rezident depun:

 1.  acordul profesorului coordonator;
 2. acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie);
 3. cererea tip completată.

C. Rezidentii cu domiciliul în altă țară depun:

 1. copie  după prima pagină a carnetului de rezident sau (în lipsă) acordul profesorului coordonator;
 2. cererea tip completată;
 3. acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie);

Înscrierea medicilor rezidenți în vederea efectuării stagiului de bioetică  se efectuează în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierii.

Înscrierea oricărui medic rezident la stagiul de bioetică  se va efectua cu respectarea normelor legale, respectiv ale Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările și completările ulterioare, care poate fi vizualizat aici (art 20-33)

Conform acestui ordin înscrierile încep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire.

Pentru a putea administra numărul mare de medici rezidenți care solicită participarea, vă rugăm să vă înscrieți strict în anul în care, conform curriculei, trebuie efectuat modulul de bioetică.Doar cererile care respectă acest criteriu sunt aprobate implicit.

Prin excepție, medicii rezidenți care solicită efectuarea modulului de bioetică în afara anului curricular vor trebui să-și motiveze situația de excepție printr-o cerere, ce va fi supusă aprobării coordonatorul de rezidențiat, însoțită obligatoriu de dovada motivului care îi împiedică sa efectueze stagiul în anul corespunzător curriculei (ex. dovada plecării din tara, dovada participării la o bursă în străinătate etc).

Medicii rezidenți care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului de bioetică în anul corespunzător curriculei și nici nu prezintă o motivație scrisă, vor fi înscriși exclusiv în ultimul modul de bioetică din ultimul an de rezidențiat și doar în limita locurilor disponibile.

Cererea pentru modulul de bioetică, precum și cererea de întrerupere stagiu sunt anexate. Ele trebuie completate și depuse pe emailul disciplinei.

 

 

Curs Etică și Integritate Academică

de către Sorin Hostiuc-

Va începe în data de 26.11.2020, ora 18.00. Link-ul de acces se va regăsi în modulul de Etică și Integritate Academică și va fi trimis către șeful de serie înainte de începerea sa. 

Structura Modulului este următoarea:

 • Curs 1. Norme de bună practică în publicarea științifică. Legislație. Dreptul de autor. Noțiuni de bază de scientometrie mai frecvent utilizate în medicina dentară (ISI, Indice Hirsch, Factor de impact)
 • Curs 2. Cerințe uniforme pentru lucrări științifice (autori, etica cercetării, conflict de interese, confidențialitatea și protecția datelor, politică editorială, pregătirea manuscrisului). Modalități de citare. Automatizarea referențierii în lucrări științifice (Endnote, Mendeley, Paperpile, Zotero, cu avantaje și dezavantaje ale fiecărui sistem, inclusiv sisteme de operare suportate, tipuri de documente suportate, extracție metadata din lucrări științifice)
 • Curs 3. Secretul profesional, securitatea datelor, punerea la dispoziție a datelor brute ale cercetării, consimțământul informat al subiecților și comisii de etică
 • Curs 4. Abateri de la normele de bună practică în publicarea științifică: plagiat, autoplagiat, abateri privind modul de citare, probleme legate de autoratul științific
 • Curs 5. Abateri în procesul de peer-review, fabricarea datelor, manipulări foto
 • Curs 6. Interferențe în studiile biomedicale ce pot duce la interpretarea eronată a datelor și la abateri de la normele de bună practică (interferențe în analizarea literaturii de specialitate, în selectarea lotului de studiu, în inițierea studiului clinic, în măsurarea expunerilor sau a rezultatelor, în interpretarea rezultatelor)
 • Curs 7. Identificarea manipulării datelor statistice și a indicatorilor scientometrici

 În cazul în care există persoane ce doresc să audieze cursul, în afara cursanților deja înscriși, o pot face cu o solicitare pe emailul sorin. hostiuc  @ umfcd.ro, cu precizarea că este necesar un cont de gmail pentru a participa la cursuri (platformă Google Meet)

Curs postuniversitar medicină legală clinică

de către Sorin Hostiuc-

Cursul va începe luni, 16.11.2020. Dacă cineva care s-a înscris nu a primit cheia de înrolare, vă rog să trimiteți un email pe adresa antemenționată pentru activare cont

Curs postuniversitar medicină legală clinică

de către Sorin Hostiuc-

Cursul postuniversitar de medicină legală clinică se adresează medicilor legiști, medicilor anatomopatologi, medicilor de familie precum și altor persoane interesate. Cursul  se va desfășura în perioada 16.11.2020 - 21.11.2020. 

Vor fi două tipuri de înscrieri:

 • gratuite, prin solicitarea unei chei de înregistrare la adresa de email sorin.  hostiuc @ umfcd. ro. Pentru facilitarea urmăririi înscrierii, emailul va trebui să aibă la subiect următorul format: [Gratuit][106][Nume_Prenume]. Cursanții care vor solicita accesul gratuit vor putea participa la toate activitățile didactice, dar nu vor primi diplomă sau puncte EMC.
 • cu plată (curs de perfecționare, pentru care se acordă puncte EMC). Detalii despre înscriere se pot accesa aici. Cursanții care doresc obținerea de credite EMC vor solicita înscrierea la modul, prin solicitarea unei chei de înregistrare,  la adresa de email sorin.  hostiuc @ umfcd. ro. Pentru facilitarea urmăririi înscrierii, emailul va trebui să aibă la subiect următorul format: [EMC][106][Nume_Prenume]
Cursul va discuta următoarele aspecte:

 • modul de descriere corectă a leziunilor traumatice elementare;
 • principiile de redactare ale actelor medico-legale;
 • stabilirea numărului de zile de îngrijiri medicale;
 • noțiunile de infirmitate și punerea vieții în primejdie;
 • diferențierea leziunilor traumatice de cele iatrogene;
 • evaluarea cauzalității în medicina legală clinică
Cursul va include o importantă parte practică; în acest sens, cursanții pot trimite cazuri/poze cu dificultăți de interpretare pentru a fi discutate în cazul părții practice a modulului

Actualizare 31.10.2020
Cursul se va desfășura online, pe platforma ZOOM, numărul maxim de cursanți fiind de 100.
Cursul EMC are o durată totală de 20 de ore (10 teorie, 10 practică), desfășurându-se după următorul program:
 • 16.11.2020, începând cu ora 16.00: 
  • Curs: Principii de redactare a actelor medico-legale
  • Curs: Lovire v vătămare corporală (stabilirea numărului de zile de îngrijiri medicale, infirmitate, punerea vieții în primejdie)
 • 17.11.2020, începând cu ora 16.00:
  • Curs: modul de descriere corectă a leziunilor traumatice elementare
  • Activitate practică - descrieri de leziuni traumatice
 • 18.11.2020, începând cu ora 15.00
  • Curs: diferențierea leziunilor traumatice de leziunile iatrogene
  • Curs: legătura de cauzalitate în medicina legală clinică
 • 20.11.2020, începând cu ora 16.00
  • Activitate practică - interpretarea cauzalității în traumatologia medico-legală clinică
 • 21.11.2020, începând cu ora 11:
  • Activitate practică - analize de caz (lector și cursanți), cu accent pe analiza cauzalității pentru evaluarea deficitelor în acordarea îngrijirilor medicale
 • Activitățile practice se vor desfășura parțial pe zoom și parțial pe platforma elearnmed.ro, prin participarea la discuții pe forumuri (ce vor consta primar în analize de caz) și completarea unor teste/chestionare

Pentru a veni în ajutorul cursanților, pe lângă cazuistica personală, recomand ca fiecare să trimită cazuri/imagini pentru analiza lor în cadrul sesiunilor practice. Acestea trebuie să fie trimise pe adresa de email anterior menționată


Acces modul online medicină legală, semestrul 1

de către Sorin Hostiuc-

Accesul la modulul de elearning va fi făcut pe baza unei chei de înrolare, pe care o veți primi de la șeful de serie.

Pe elearnmed.ro vor fi acceptate doar conturi de email instituționale pentru studenți.

Modulul online se va desfășura pe google meet, link-ul de acces fiind pe modulul de medicină legală, el fiind pus la dispoziția studenților prin intermediul șefului de serie.

Teme mai vechi...