Anunțuri pe site

Cursuri postuniversitare anul 2022-2023

de către Sorin Hostiuc-

COD 209 ACTUALITĂȚI ÎN EVALUAREA MEDICO-LEGALĂ A STĂRILOR HIPOANOXICE (25 credite EMC)

Perioada 19.06.2023 - 23.06.2023 

COD 208 ACTUALITĂȚI ÎN TRAUMATOLOGIA CRANIOCEREBRALĂ CU IMPLICAȚII MEDICO-LEGALE (24 credite EMC)

Perioada 03.04.2023 - 07.04.2023

COD 304 EVALUARE PREJUDICIU CORPORAL ÎN CAZUL UNOR TRAUMATISME ASOCIATE INCIDENTELOR DE TRAFIC RUTIER (30 credite EMC) 

Curs reprogramat pentru anul universitar 2023-2024 (nu a fost finalizată curricula pentru evaluare 

 

Cursurile se vor desfășura online

Examen bioetică medici rezidenți

de către Sorin Hostiuc-

Toți cei care au susținut examenul și au primit pe email punctajul pot veni să ridice carnetul și pontajul conform datelor primite pe email.

Cei care nu au primit punctajul pe email, sau dacă acesta este de sub 30 de puncte pot veni marți la ora 8 la INML să susțină examenul oral.

Modalitatea de calcul a notelor va fi pusă pe forum

Examen medici rezidenți Iunie 2021

de către Sorin Hostiuc-

Cursanții care nu au putut să finalizeze examenul sau care au avut probleme tehnice sau care au obținut mai puțin de 50 de puncte pot resusține examenul în data de 18.06.2021 la ora 9.00.

Pentru problemele tehnice, aveți în vedere anunțul anterior, care a răspuns la majoritatea problemelor pe care le-ați întâmpinat.

Link-ul de examen este https://docs.google.com/forms/d/1Qh8A8nZYTMcnt537AtAz5kSRjFvh0y21VP5z84PG4DY/edit

 Nu intrați pe link-urile vechi și nici pe link-urile de meet. Doar link-ul din acest anunț (care a fost trimis și pe email) este valid pentru examen.

 

Locuri doctorat

de către Sorin Hostiuc-

În cursul anului universitar 2021-2022 au fost scoase în cadrul disciplinei trei locuri la doctorat, pe domeniul Medicină.

Metodologia de concurs poate fi descărcată aici

Doritorii pot primi detalii suplimentare la sediul disciplinei

Modul Rezidențiat Bioetică

de către Sorin Hostiuc-

Link-urile de examen sunt deschise

 Examenul s-a încheiat

Cursul se va desfășura în perioada 2-14 iunie, online.

Link-urile de acces sunt:

 • pentru medicii rezidenți medicină generală și farmacie, ale căror nume începe cu A-L: meet.google.com/qsc-dhee-rjb
 • pentru medicii rezidenți medicină generală și farmacie, ale căror nume începe cu M-Z: meet.google.com/zzy-buxm-wik
 • pentru medicii rezidenți stomatologie: meet.google.com/zkp-kgca-iwj
 • Primul curs va fi pe data de 2 iunie, la ora 9.00.

Examenul va fi luni, 14.06.2021, la ora 9, utilizându-se platforma Google forms. Link-urile de acces vor fi puse în dimineața zilei de 14.06.2021 pe elearnmed.ro

Link-urile de examen (ATENȚIE: intrați pe link-ul corespunzător):

MEDICINĂ GENERALĂ ȘI FARMACIE: https://forms.gle/Dng2gr9FmVCLtcU97

 

MEDICINĂ DENTARĂ: https://forms.gle/UYryjE3vFqELaaet6 

Pentru a putea răspunde la întrebări trebuie să fiți logați cu un cont de gmail (în mod normal cel de la umfcd.ro).

Dacă nu vă puteți loga sau apar alte probleme legate de formular recomand utilizarea unui alt browser. Google forms funcționează cel mai bine pe browsere cu engine Chromium (Google Chrome, Chromium, Brave, Microsoft Edge - versiunile din ultimelel luni etc). Pop-up-urile trebuie să fie permise pentru a vă putea loga.

Formularele se vor deschide luni la ora 9.00 iar examenul se va termina la ora 9.20. Este obligatoriu să închideți formularul de examen înainte de  terminarea timpului, în caz contrar punctajul nefiind luat în considerare. Nota minimă de trecere - 7, respectiv 20 grile din 30.

 

 

Medici Rezidenți Titu Maiorescu

de către Sorin Hostiuc-

Până la clarificarea aspectelor procedurale și metodologice, medicii rezidenți de la Titu Maiorescu nu se pot înscrie la modulele de bioetică desfășurate la INML. Sperăm ca această problemă să fie rezolvată în săptămânile următoare.

Vă vom ține la curent.

Stagiu de Bioetică Rezidenți

de către Sorin Hostiuc-

Având în vedere numărul extrem de mare de înscrieri, începând cu data de 22.03.2021 vor fi acceptate strict cererile medicilor rezidenți din ultimul an

Anunț Modul Bioetică medici rezidenți

de către Sorin Hostiuc-

Următorul stagiu de Bioetică pentru medicii rezidenți se va ține în perioada 01.06.2021-14.06.2021.

Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr. Hostiuc Iulian Sorin.

Înscrierile se fac în perioada 15.03.2021-31.03.2021,  personal, de pe adresa de e-mail instituțională – UMFCD (cea care se termină cu  @rez.umfcd.ro). Ca excepție, medicii rezidenți de la alte universități pot utiliza adresa de email atașată respectivei universtități sau o adresă de email cu formatul prenume.nume@gmail.com (care poate conține și alte numere sau caractere, dar numele și prenumele trebuie să fie prezente în această ordine pentru a se putea utiliza adresa și pentru examen).

Actele necesare (și obligatorii) pentru inscriere,  mai jos menționate, se trimit pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro încărcate într-un singur fișier.

Ele vor fi trimise la DSP pentru a fi verificate, iar în baza lor se va elibera repartiția  de efectuare a stagiului.

Dacă dosarul va fi trimis incomplet (ex: lipsă acord întrerupere)  nu se va elibera repartiția de stagiu de la DSP.

Fiecare email prin care se solicită înscrierea (fiind luate în considerare doar cele primite în perioada menționată mai sus) va primi confirmare de primire în cel mult 7 zile. Dacă este depășit acest interval, vă rugăm să sunați pentru confirmare de primire la secretariatul disciplinei (031.42.30.719).

Actele necesare  la înscriere (obligatorii):

A.Rezidentii cu domiciliul în Romania depun:

 1. copie  după prima pagină a carnetului de rezident;
 2.  acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie);
 3. cererea tip completată.

B. Rezidentii cu domiciliul în Romania care nu au carnet de rezident depun:

 1.  acordul profesorului coordonator;
 2. acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie);
 3. cererea tip completată.

C. Rezidentii cu domiciliul în altă țară depun:

 1. copie  după prima pagină a carnetului de rezident sau (în lipsă) acordul profesorului coordonator;
 2. cererea tip completată;
 3. acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie);

Înscrierea medicilor rezidenți în vederea efectuării stagiului de bioetică  se efectuează în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierii.

Înscrierea oricărui medic rezident la stagiul de bioetică  se va efectua cu respectarea normelor legale, respectiv ale Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările și completările ulterioare, care poate fi vizualizat aici (art 20-33)

Conform acestui ordin înscrierile încep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire.

Pentru a putea administra numărul mare de medici rezidenți care solicită participarea, vă rugăm să vă înscrieți strict în anul în care, conform curriculei, trebuie efectuat modulul de bioetică.Doar cererile care respectă acest criteriu sunt aprobate implicit.

Prin excepție, medicii rezidenți care solicită efectuarea modulului de bioetică în afara anului curricular vor trebui să-și motiveze situația de excepție printr-o cerere, ce va fi supusă aprobării coordonatorul de rezidențiat, însoțită obligatoriu de dovada motivului care îi împiedică sa efectueze stagiul în anul corespunzător curriculei (ex. dovada plecării din tara, dovada participării la o bursă în străinătate etc).

Medicii rezidenți care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului de bioetică în anul corespunzător curriculei și nici nu prezintă o motivație scrisă, vor fi înscriși exclusiv în ultimul modul de bioetică din ultimul an de rezidențiat și doar în limita locurilor disponibile.

Cererea pentru modulul de bioetică, precum și cererea de întrerupere stagiu sunt anexate. Ele trebuie completate și depuse pe emailul disciplinei.

 

 

Curs Etică și Integritate Academică

de către Sorin Hostiuc-

Va începe în data de 26.11.2020, ora 18.00. Link-ul de acces se va regăsi în modulul de Etică și Integritate Academică și va fi trimis către șeful de serie înainte de începerea sa. 

Structura Modulului este următoarea:

 • Curs 1. Norme de bună practică în publicarea științifică. Legislație. Dreptul de autor. Noțiuni de bază de scientometrie mai frecvent utilizate în medicina dentară (ISI, Indice Hirsch, Factor de impact)
 • Curs 2. Cerințe uniforme pentru lucrări științifice (autori, etica cercetării, conflict de interese, confidențialitatea și protecția datelor, politică editorială, pregătirea manuscrisului). Modalități de citare. Automatizarea referențierii în lucrări științifice (Endnote, Mendeley, Paperpile, Zotero, cu avantaje și dezavantaje ale fiecărui sistem, inclusiv sisteme de operare suportate, tipuri de documente suportate, extracție metadata din lucrări științifice)
 • Curs 3. Secretul profesional, securitatea datelor, punerea la dispoziție a datelor brute ale cercetării, consimțământul informat al subiecților și comisii de etică
 • Curs 4. Abateri de la normele de bună practică în publicarea științifică: plagiat, autoplagiat, abateri privind modul de citare, probleme legate de autoratul științific
 • Curs 5. Abateri în procesul de peer-review, fabricarea datelor, manipulări foto
 • Curs 6. Interferențe în studiile biomedicale ce pot duce la interpretarea eronată a datelor și la abateri de la normele de bună practică (interferențe în analizarea literaturii de specialitate, în selectarea lotului de studiu, în inițierea studiului clinic, în măsurarea expunerilor sau a rezultatelor, în interpretarea rezultatelor)
 • Curs 7. Identificarea manipulării datelor statistice și a indicatorilor scientometrici

 În cazul în care există persoane ce doresc să audieze cursul, în afara cursanților deja înscriși, o pot face cu o solicitare pe emailul sorin. hostiuc  @ umfcd.ro, cu precizarea că este necesar un cont de gmail pentru a participa la cursuri (platformă Google Meet)

Teme mai vechi...


Cursuri disponibile

Medicină Legală, Studenți, 2022-2023
Ioana DiaconescuOana-Maria IsailaRazvan SiminiucCosmin Tirdea

Medicină Legală, Studenți, 2022-2023

Cursul de Medicină Legală pentru studenții din anul 4, Facultatea de Medicină Dentară, anul universitar 2021-2022

Anatomia și fiziologia unei lucrări științifice

Anatomia și fiziologia unei lucrări științifice

Scopul acestui modul este de a introduce cursanții în modul de a redacta articole științifice dar și alte tipuri de lucrări academice (inclusiv lucrări de licență)

Accesul se face, după înregistrare, cu ajutorul unei chei de înrolare, care poate fi solicitată pe adresa de email a coordonatorului modulului.

Etică și integritate academică, 2021-2022
Ioana DiaconescuOana-Maria IsailaRazvan SiminiucCosmin Tirdea

Etică și integritate academică, 2021-2022

Cursul opțional de etică și integritate academică